We want to hear from you!

 

 
 

You can reach us by filling out the secure message form below or contacting us the following ways:

Mailing address
GOALS Haiti
23419 28 Ave. S
Des Moines, WA 98198

Email
contact@goalshaiti.org

Phone
(206) 850-5617


Please note that we do not have any current job openings. We are often confused with an organization called GOAL that works in PAP. We are not affiliated with them and do not have their contact information.

Tanpri sonje ke nou pa gen okenn ouveti travay aktyel. Nou souvan konfonn ak yon Oganizasyon ki rele GOAL ki travay nan Potoprens. Nou pa afilye ak yo epi nou pa gen enfomasyon kontak yo.

Name *
Name